You are currently viewing Defibrylator – urządzenie ratujące życie.

Defibrylator – urządzenie ratujące życie.

Defibrylator to urządzenie, które dostarcza wstrząs elektryczny do serca osoby w celu przywrócenia normalnego rytmu. Najczęstsza przyczyna śmierci u dorosłych, nagłe zatrzymanie krążenia, jest zwykle spowodowana migotaniem komór i zwykle można ją odwrócić, jeśli zostanie poddana leczeniu w ciągu kilku minut.

Po raz pierwszy użycie defibrylatorów zostało zasugerowane przez Jamesa Elama w proroczym artykule napisanym w 1872 roku. Defibrylatory są zwykle monitorowane przez pielęgniarkę lub osobę z wykształceniem medycznym.

Jak działa defibrylator

Aby użyć defibrylatora:

  • Osoba powinna umieścić jedną rękę pod brodą osoby, a drugą z tyłu głowy osoby leczonej.
  • Osoba nie powinna mieć żadnego metalu na ciele ani na ubraniu, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym z urządzenia.
Jak działa defibrylator

Jak działa defibrylator?

Defibrylator to zewnętrzne urządzenie, które wykorzystuje wstrząs elektryczny do serca w celu leczenia częstoskurczu komorowego, który jest rodzajem arytmii. Defibrylator przykłada krótki prąd elektryczny do ściany klatki piersiowej i, jeśli się powiedzie, naturalny rozrusznik serca ponownie przejmuje kontrolę. Urządzenie to może pomóc osobom, u których wystąpiło zatrzymanie krążenia (rodzaj zatrzymania krążenia). Poprzez zatrzymanie nieprawidłowego rytmu i przywrócenie prawidłowego rytmu serca. Procedura ta nazywana jest defibrylacją. Defibrylację można wykonać w ramach resuscytacji krążeniowo-oddechowej lub po ewakuacji medycznej osoby z miejsca, w którym doszło do zatrzymania krążenia z powodu częstoskurczu komorowego lub innych przyczyn zatrzymania krążenia.

Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc to ważna umiejętność, którą każdy powinien znać. Może to być umiejętność ratująca życie, a także może być użyta w nagłych wypadkach, aby uratować kogoś przed śmiercią.
Pierwszym krokiem pierwszej pomocy jest upewnienie się, że osoba jest bezpieczna i nie grozi jej żadne niebezpieczeństwo. Jeśli są ranni, musisz upewnić się, że uraz nie pogorszy się ani nie spowoduje większych szkód. Jeśli jest nieprzytomny, należy upewnić się, że oddycha, a jego drogi oddechowe są drożne, aby nie zakrztusiły się wymiocinami lub krwią. Może być również konieczne wywarcie nacisku na wszelkie rany do czasu przybycia pomocy, aby krwawienie ustało.

Pierwsza pomoc to kluczowa umiejętność. Nie chodzi tylko o to, aby wiedzieć, jak radzić sobie z skaleczeniami, oparzeniami i innymi urazami. Chodzi również o zrozumienie znaczenia AED (ang. Automated External Defibrillator) i sposobu korzystania z defibrylatora. Na przykład w przypadku zawału serca ważne jest, aby ktoś w pobliżu wiedział, jak korzystać z defibrylatora. Osoba, która doznała na zatrzymanie krążenia, często umiera, jeśli nie zostanie poddana resuscytacji i defibrylacji w ciągu czterech minut od utraty przytomności.

Sprawdź też jaki wpływ na pracę serca ma witamina D, której niedobór jest bardzo powszechny w aktualnym sezonie jesienno-zimowym.

Obserwuj mój Instagram aby bardziej mnie poznać. Ostatnio jestem tam aktywniejszy! 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments